Οι συνεδρίες στο Be Nutritious, πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε μέσω της διαδικτυακής παρακολούθησης, με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι διαδικτυακές συνεδρίες συμβάλλουν εξίσου θετικά στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και στη τροποποίηση της γενικότερης διατροφικής συμπεριφοράς με άμεσο αντίκτυπο πρωτίστως στην Υγεία μας. Στο πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να διαβάσετε συνοπτικά τις παροχές των δύο αυτών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το γραφείο:

  Δια Ζώσης Συνεδρίες Διαδικτυακές Συνεδρίες
Που πραγματοποιούνται; Στο Φυσικό Χώρο, στο Περιστέρι Με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (zoom, skype, messenger, viber)
Πόση ώρα διαρκούν; 1ο Ραντεβού: Διάρκεια 1.30h

2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: Διάρκεια 45’

1ο Ραντεβού: Διάρκεια 1.30h

2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: Διάρκεια 45’

Ποια η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε συνεδρία; 1ο ραντεβού: μετρήσεις, ιστορικό, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα

2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: μετρήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα

1ο ραντεβού: μετρήσεις, ιστορικό, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα

2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: μετρήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα

Πώς γίνονται οι μετρήσεις;

Α) με τη χρήση πολυσυχνοτικού αναλυτή τμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος (Tanita MC780),

Β) με δερματοπτυχόμετρο (όπου χρειάζεται) και

Γ) με τη χρήση μεζούρας όπου λαμβάνονται οι περίμετροι σε διάφορα σημεία του σώματος

Α) με την οικιακή ζυγαριά σας (ιδανικά να γίνεται χρήση της ίδιας κάθε φορά, ώστε να υπάρχει η ανάλογη συσχέτιση των τιμών)

Β) με τη χρήση μεζούρας, με την οποία θα λαμβάνετε τις τιμές των περιμέτρων στα σημεία εκείνα τα οποία θα έχουμε πρώτα υποδείξει (ώστε να έχουμε μείωση στη πιθανότητα σφάλματος)

Τι λαμβάνω έπειτα από κάθε συνεδρία; Α) εξατομικευμένο πρόγραμμα σε 1-2 ημέρες από το πέρας του ραντεβού (συμπεριλαμβάνονται προτεινόμενες συνταγές των γευμάτων που έχουν προταθεί)

Β) μια πλήρη αναφορά ανάλυσης σύστασης σώματος σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (δυνατότητα ειδικών εκτυπώσεων για παιδιά ηλικίας 5-18 ετών)

Γ) έντυπο υλικό με θεματολογία αντίστοιχη της συζήτησης που θα έχει προηγηθεί.

Α) εξατομικευμένο πρόγραμμα σε 1-2 ημέρες από το πέρας του ραντεβού (συμπεριλαμβάνονται προτεινόμενες συνταγές των γευμάτων που έχουν προταθεί)

Β) υλικό με θεματολογία αντίστοιχη της συζήτησης που θα έχει προηγηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή.

Κάθε πότε προγραμματίζεται ένα Νέο Ραντεβού; Εξαρτάται από το Ιστορικό σας. Εξαρτάται από το Ιστορικό σας.
error: Content is protected !!
Send this to a friend