Δια ζώσης – Διαδικτυακές Συνεδρίες

Οι συνεδρίες στο Be Nutritious, πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε μέσω της διαδικτυακής παρακολούθησης, με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ip1

Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι διαδικτυακές συνεδρίες συμβάλλουν εξίσου θετικά στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και στη τροποποίηση της γενικότερης διατροφικής συμπεριφοράς με άμεσο αντίκτυπο πρωτίστως στην Υγεία μας. Στο πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να διαβάσετε συνοπτικά τις παροχές των δύο αυτών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το γραφείο:

Δια Ζώσης Συνεδρίες

Στο Φυσικό Χώρο, στο Περιστέρι

 • 1ο Ραντεβού: Διάρκεια 1.30h
 • 2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: Διάρκεια 45’
 • 1ο ραντεβού: μετρήσεις, ιστορικό, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα
 • 2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: μετρήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα
 1. με τη χρήση πολυσυχνοτικού αναλυτή τμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος (Tanita MC780),
 2. με δερματοπτυχόμετρο (όπου χρειάζεται) και
 3. με τη χρήση μεζούρας όπου λαμβάνονται οι περίμετροι σε διάφορα σημεία του σώματος
 • εξατομικευμένο πρόγραμμα σε 1-2 ημέρες από το πέρας του ραντεβού (συμπεριλαμβάνονται προτεινόμενες συνταγές των γευμάτων που έχουν προταθεί)
 • μια πλήρη αναφορά ανάλυσης σύστασης σώματος σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (δυνατότητα ειδικών εκτυπώσεων για παιδιά ηλικίας 5-18 ετών)
 • έντυπο υλικό με θεματολογία αντίστοιχη της συζήτησης που θα έχει προηγηθεί.
 • Εξαρτάται από το Ιστορικό σας.

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (zoom, skype, messenger, viber)

 • 1ο Ραντεβού: Διάρκεια 1.30h
 • 2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: Διάρκεια 45’
1ο ραντεβού: μετρήσεις, ιστορικό, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα 2ο & κάθε επόμενο ραντεβού: μετρήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση, διατροφική εκπαίδευση, εξατομικευμένο πρόγραμμα
 • Α) με την οικιακή ζυγαριά σας (ιδανικά να γίνεται χρήση της ίδιας κάθε φορά, ώστε να υπάρχει η ανάλογη συσχέτιση των τιμών)
 • με τη χρήση μεζούρας, με την οποία θα λαμβάνετε τις τιμές των περιμέτρων στα σημεία εκείνα τα οποία θα έχουμε πρώτα υποδείξει (ώστε να έχουμε μείωση στη πιθανότητα σφάλματος)
 • εξατομικευμένο πρόγραμμα σε 1-2 ημέρες από το πέρας του ραντεβού (συμπεριλαμβάνονται προτεινόμενες συνταγές των γευμάτων που έχουν προταθεί)
 • υλικό με θεματολογία αντίστοιχη της συζήτησης που θα έχει προηγηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Εξαρτάται από το Ιστορικό σας.