Διαχείριση Βάρους

Είτε πρόκειται για ΜΕΙΩΣΗ είτε για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ είτε για ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ, ο κοινός παρονομαστής είναι η Διατροφική Εκπαίδευση.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος που θα θελήσετε να συμβουλευτείτε ένα πτυχιούχο διαιτολόγο-διατροφολόγο, είναι καίριας σημασίας η λήψη ενός πλήρους ιστορικού. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση του σχεδιασμού προγράμματος διατροφής σας. Επιπλέον, οι εργαστηριακές εξετάσεις που κάνατε πρόσφατα και που χρειάζεται να προσκομίσετε στο 1ο ραντεβού, συμβάλλουν θετικά στο να σας δοθούν εξατομικευμένες οδηγίες. Έτσι, θα μπορέσετε να βοηθηθείτε ώστε να βελτιώσετε τις διατροφικές συνήθειες και ως εκ τούτου το προφίλ υγείας σας.

Πιο αναλυτικά, μπορείτε στη συνέχεια να παρακολουθήσετε τη διαδικασία που ακολουθείται στα ραντεβού:

1ο Ραντεβού:
 1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Ύψος, ανάλυση σύστασης σώματος, περίμετροι σώματος, αρτηριακή πίεση
 2. ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ: Ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, ανάκληση 24ώρου, διατροφικές συνήθειες, ημερολόγιο συχνότητας  κατανάλωσης τροφίμων, πρόσληψη υγρών, φυσική δραστηριότητα κ.α
 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ: «Τεστ ετοιμότητας για δίαιτα», ερωτηματολόγιο διατροφικής συμπεριφοράς, κλίμακα αξιολόγησης τροφίμων και λοιπά εργαλεία διατροφικής αξιολόγησης
 4. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ: Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα δεδομένα, τόσο της μέτρησης όσο και του ιστορικού που λήφθηκε, θέτονται οι στόχοι τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα
 5. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πιάτο διατροφής, συνδυασμοί γευμάτων βάσει των κύριων ομάδων τροφίμων με παραδείγματα, τρόποι υπολογισμού των μερίδων
 6. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αποστέλλεται στις επόμενες 1-2 ημέρες μαζί με ενημερωτικό υλικό περί ισορροπημένης διατροφής όπως και προτεινόμενες συνταγές
 7. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΡΧΕΙΩΝ: Πλήρη αναφορά της ανάλυσης σύστασης σώματός σας με τη χρήση ειδικού λογισμικού, αρχές ισορροπημένης διατροφής, συνδυασμοί γευμάτων

Διάρκεια 1ου Ραντεβού: 1.30 ώρα 

2ο & κάθε επόμενο Ραντεβού:
 1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Όποια και όποιες κριθούν ότι χρειάζονται αναλόγως του διαστήματος που έχει μεσολαβήσει
 2. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ετικέτες τροφίμων, οφέλη κατανάλωσης τροφίμων π.χ  φρούτων ή λαχανικών, μύθοι περί τροφίμων, συμβουλές οικονομίας κ.α
 3. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αποστέλλεται στις επόμενες 1-2 ημέρες μαζί με ενημερωτικό υλικό περί ισορροπημένης διατροφής όπως και προτεινόμενες συνταγές
 4. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (εμπλούτιση αυτών): Πλήρη αναφορά της ανάλυσης σύστασης σώματός σας με τη χρήση ειδικού λογισμικού, ενημερωτικό υλικό περί ισορροπημένης διατροφής κ.α

Διάρκεια 2ου & κάθε επόμενου Ραντεβού: 45’-1 ώρα

Συχνότητα Συνεδριών:

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται είτε εβδομαδιαίως είτε ανά 15 ήμερο, κατόπιν συνεννόησης, σύμφωνα πάντα με το ιστορικό και τη συζήτηση που θα έχει προηγηθεί.