Μετρήσεις και Αξιολόγηση

Στο Be Nutritious, πραγματοποιούνται οι εξής ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:
tanita mc 780
Ανάλυση Σύστασης Σώματος (Λιπομέτρηση):

Το γραφείο διαθέτει ζυγό – λιπομετρητή Tanita MC 780, ο οποίος παρέχει άμεση ανάλυση σύστασης σώματος με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας πολυσυχνοτική τεχνολογία βιοηλεκτρικής εμπέδησης (BIA). Τα αποτελέσματα αφορούν τις μετρήσεις για ολόκληρο το σώμα, τις τμηματικές μετρήσεις για κάθε χέρι, για κάθε πόδι και για τον κορμό αλλά και την αξιολόγηση της ισορροπίας του σώματος. Ακολουθούν κάποιες από τις τιμές για τις οποίες θα έχετε γνώση έπειτα από τη μέτρηση:

 • Λιπώδης Μάζα σώματος (kg)

Το πραγματικό βάρος λίπους στο σώμα σας.

 • Ποσοστό Σωματικού Λίπους (%)

Η ποσότητα σωματικού λίπους ως αναλογία του σωματικού σας βάρους.

 • Συνολικό ποσοστό Νερού Σώματος (%)

Η συνολική ποσότητα υγρού στο σώμα σας, ως ποσοστό του συνολικού βάρους.

 • Μυϊκή Μάζα (kg)

Το προβλεπόμενο βάρος των μυών στο σώμα σας, συμπεριλαμβανομένου των σκελετικών και των λειών μυών καθώς και του νερού που εμπεριέχεται εντός αυτών.

 • Σωματική Κατάταξη

Αξιολογεί τη σωματική σας διάπλαση σύμφωνα με την αναλογία σωματικού λίπους και μυϊκής μάζας που έχετε.

 • Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR)

Ο αριθμός θερμίδων που χρειάζεται το σώμα σας σε ηρεμία.

 • Μεταβολική Ηλικία

Το ηλικιακό επίπεδο στο οποίο βαθμολογείται το σώμα σας, σύμφωνα με το βασικό μεταβολικό ρυθμό.

 • Οστική Μάζα (kg)

Το βάρος των οστών στο σώμα σας (εκτίμηση του βάρους του σκελετού)

 • Κατάταξη Σπλαχνικού Λίπους

Υποδεικνύει το επίπεδο λίπους που περιβάλλει τα ζωτικά σας όργανα στη κοιλιακή περιοχή.

 • Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)

Υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ ύψους και βάρους.

 • Γωνία Φάσης

Η γωνία φάσης είναι ένας δείκτης της κυτταρικής υγείας και της ακεραιότητας.

 • Ενδοκυττάριο Νερό (ICW)

Το ενδοκυττάριο νερό είναι το υγρό που βρίσκεται μέσα στα κύτταρα με τη συνολική του ποσότητα να κυμαίνεται συνήθως στο 40%.

 • Εξωκυττάριο Νερό (ECW)

Το εξωκυττάριο νερό είναι το υγρό που βρίσκεται έξω από τα κύτταρα.

 • Πρωτεΐνη

Το βάρος της πρωτεΐνης στο σώμα, με την ίδια να αποτελεί βασικό στοιχείο της διατήρησης των μυών μέσα σε αυτό.

Για τη πραγματοποίηση αυτής τη μέτρησης, χρειάζεται να ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
 1. Να απέχετε από τη κατανάλωση τροφίμων ή υγρών (νερό, καφέ, αναψυκτικά, αφεψήματα κ.α), για τις προηγούμενες 4 ώρες
 2. Να έχετε αποφύγει την κατανάλωση καφέ, 3 ώρες πριν τη πραγματοποίηση της μέτρησης
 3. Να μην έχετε κάνει έντονη άσκηση για τις προηγούμενες 12 ώρες
 4. Να έχετε αποφύγει τη κατανάλωση αλκοόλ για τις προηγούμενες 24 ώρες
 5. Να έχετε αφαιρέσει μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα (κοσμήματα, αξεσουάρ, ζώνη κτλ)
 6. Να φοράτε ελαφρύ ρουχισμό ή παρόμοια ρούχα κάθε φορά ώστε να υπάρχουν οι ίδιες αποκλίσεις
 7. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, καλό είναι να μην βρίσκονται στις ημέρες έμμηνου ρύσεως, ενώ ιδανικά καλό θα ήταν, η μέτρηση να πραγματοποιείται στη μέση του κύκλου τους.

Η μέτρηση ΔΕΝ πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

 1. σε περίοδο εγκυμοσύνης και
 2. εφόσον έχει γίνει τοποθέτηση βηματοδότη ή άλλης παρόμοιας ηλεκτρονικής συσκευής σε κάποιον ασθενή 
Μέτρηση Ύψους

Η μέτρηση ύψους σώματος, θεωρείται τόσο απλή όσο και σημαντική στο τομέα της σωματομετρίας, καθότι στους ενήλικες χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος, του βασικού μεταβολικού ρυθμού και όλες αυτές τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει απευθείας ένας αναλυτής σύστασης σώματος, αν γνωρίζουμε εξαρχής τη τιμή αυτού. Στα παιδιά από την άλλη, η μέτρηση ύψους αποτελεί βασικό δείκτη της αναπτυξιακής τους εξέλιξης, γι’ αυτό φυσικά συνίσταται να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μέτρηση Περιμέτρων Σώματος
 

Η μέτρηση περιμέτρων σώματος είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία η οποία ακολουθείται στο γραφείο με συνέπεια, καθότι με αυτό το τρόπο σημειώνεται διεξοδικά η εξέλιξη της πορείας που υπάρχει, η οποία αποτυπώνει με το δικό της τρόπο τη συμμόρφωση στις εκάστοτε διατροφικές οδηγίες. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η Περίμετρος Μέσης ειδικά, χρειάζεται να παρακολουθείται τακτικά στη κλινική πράξη, καθώς εκτιμά την κατανομή του λίπους με στόχο, κυρίως, την αξιολόγηση της κεντρικής εναπόθεσης αυτού, η οποία σχετίζεται πιο ισχυρά με τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας σε σχέση με το ποσοστό του συνολικού σωματικού λίπους.

Ακολούθως, γίνεται η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αυτών των μετρήσεων, βάσει και των φυσιολογικών ορίων που έχουν αποτυπωθεί σε παγκόσμια κλίμακα και σημειώνονται, κατόπιν συζήτησης, οι ΣΤΟΧΟΙ τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα, προκειμένου να βελτιωθεί το προφίλ υγείας του κάθε ατόμου.